field notes"Uważne słuchanie jest ważniejsze niż wydawanie dźwięków"
Alvin LucierField Notes to nowy projekt field recordingowy, który będzie koncentrował się na miejscach znalezionych w trakcie nagrań, wędrówek i poszukiwań.

Jeśli zdecydujemy się na słuchanie danego otoczenia, poświęcając czas i uwagę to z czasem usłyszymy wszelkie jego walory. Te, które są dla nas przyjemne ale i te które chętnie wyrzucilibyśmy z akustycznego otoczenia. Kiedy słuchamy danego otoczenia - uczestniczymy (słuchamy) ale i tworzymy utwór utkany ze wszystkich otaczających nas dźwięków.

Field Notes to cykl prac z dźwięków usłyszanych i nagranych."Careful listening is more important than making sounds happen."
Alvin LucierField Notes is a new field recording project which will focus on places found during recording sessions, walks and researches.

Once we decide to listen to the given environment with full attention, soon we will discover its all sonic features. Those which are pleasant as well as those, which we'd like to remove from the acoustics of the place. When listening to the environment, at the same time we're creating a piece woven of all the surrounding sounds.

Field Notes is a series of pieces made of sounds heard and recorded.emiter nagrania kontakt