Nowe nagranie z serii Field Notes: # 14 Beka

Rezerwat Beka położony jest blisko ludzkich osad. Uporczywa praca silników samochodów i odgłosy przelatujących helikopterów tną dźwiękami terytorium, które nie ma skutecznej ochrony granic przed przenikającym, sączącym się szumem z dróg, miast, wiosek i odległej linii kolejowej. Czekam na moment, aż hałas zgaśnie i wybuchnie dźwięk słonych łąk, terkot owadów i ptasich treli. Wody zatoki niebezpiecznie zbliżyły się do miejscowości. Nastąpiło jej wyludnienie. Taki był koniec osady Beka. Zostały po niej nieliczne ślady. Miejsce zasiedliły kolonie ptaków, bujna roślinność poprzecinana kanalikami i podmokłymi, niemal bagiennymi terenami wyzwolonej fauny i flory. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od rodzaju harpuna, który w przeszłości służył do zabijania fok. To ostrze przypominające klamkę, osadzone na długim drzewcu.

https://field-notes.bandcamp.com/album/field-notes-14-beka

Mapowanie ciszy. Galenosfery Krakowa

Nasza mapa na platformie Echoes unaocznia rozproszenie i niezwykłą delikatność enklaw ciszy i z pewnością nie wyczerpuje dalszych poszukiwań. Jest zaproszeniem do myślenia, dyskusji o otoczeniu, o ciszy i relacji z miejscem. Nagrania zostały zrealizowane w tym samym dniu, o tej samej godzinie, aby ukazać specyficzny moment dnia w różnych miejscach miasta. Piętnaście minut nagrań terenowych z enklaw ciszy.

https://explore.echoes.xyz/collections/jUMBoFaNzUxyTdPA?fbclid=IwAR0qvBPLykNVbB3p-sUoCngKG_aq3ePnBLW9uipP0bXBYd19yoXYdDexIYU

W parkach i ogrodach

Dokąd iść dziś z mikrofonem, jak odnaleźć teren bez wszechobecnego dudnienia? Parki posiadają zazwyczaj swoje regulaminy, a wśród nich zapis, żeby nie hałasować. Problem w tym, że przepisy dotyczące zachowania ciszy nie są traktowane serio. Dla przykładu: kawiarnie emitują muzykę przez głośniki umieszczone na zewnątrz, chociaż istnieją regulacje dotyczące odtwarzania w przestrzeni publicznej. A jednak osoby upominające się o ich respektowanie są postrzegane jako podejrzane i często osamotnione w swoich staraniach. Skąd taka pobłażliwość wobec hałasu?

https://www.dwutygodnik.com/artykul/10781-w-parkach-i-ogrodach.html

Notatki z terenu

Słyszenie, słuchanie… Z bliska, z pamięci…
Wieloaspektowe postrzeganie przestrzeni poprzez dźwięk to esencja zbioru miniesejów Marcina Dymitera. Autor stawia pytania między innymi o tożsamość i dźwiękową pamięć miejsc, o funkcjonowanie człowieka w konkretnej audiosferze, o ekologiczne aspekty pejzażu dźwiękowego. Opisuje soundscape wielkich miast, takich jak Berlin, Praga czy Lizbona, i przestrzeni nieoczywistych, jak pracownia Güntera Grassa. Przywołuje brzmienia przeszłości (Huta Uthemanna, Telefon Hírmondó), poddaje się intymnej aurze Oliwy, pustych plaż Pomorza, spalonej słońcem Malty.
Perspektywa, którą proponuje, jest zaproszeniem do refleksji nad dźwiękowym otoczeniem człowieka. Odkrywa przed odbiorcą prawdę, która nie dla wszystkich i nie zawsze wydaje się oczywista: że dźwięk (także ten wyabstrahowany z kontekstów muzycznych i estetycznych) jest zjawiskiem historycznym, politycznym, społecznym, ekologicznym. Wnioski z tych przemyśleń – inspirujące i napisane z szacunkiem dla znaczeń i brzmienia słów – bywają gorzkie, ale nie sposób przejść wobec nich obojętnie.

https://czesciproste.pl/sklep/19-notatki-z-terenu.html

Trzy miejsca

Projekt Trzy miejsca to praca audio, która powstała na bazie nagrań terenowych zrealizowanych w Gdańsku-Wrzeszczu, Lubece oraz Behlendorfie. To także rodzaj pytania o status miejsca, jego dźwiękowy charakter, o wpływy historii. Istotnym kontekstem i inspiracją są teksty wchodzące w skład gdańskiej trylogii Güntera Grassa, szczególnie Blaszany bębenek (1959) i Psie lata (1963), oraz jego ostatnie wiersze. Ciekawa wydaje się rejestracja audiosfery miejsc związanych z życiem pisarza, tego, co brzmi w nich „teraz”. Nagrania terenowe zostały zrealizowane we wrześniu 2019 roku w Gdańsku-Wrzeszczu, Lubece oraz Behlendorfie. Praca powstała w ramach 11 edycji Grassomanii.

Link do pracy na platformie Bandcamp: https://emiter.bandcamp.com/album/selected-soundworks-4-trzy-miejsca-drei-orte-three-places