W parkach i ogrodach

Dokąd iść dziś z mikrofonem, jak odnaleźć teren bez wszechobecnego dudnienia? Parki posiadają zazwyczaj swoje regulaminy, a wśród nich zapis, żeby nie hałasować. Problem w tym, że przepisy dotyczące zachowania ciszy nie są traktowane serio. Dla przykładu: kawiarnie emitują muzykę przez głośniki umieszczone na zewnątrz, chociaż istnieją regulacje dotyczące odtwarzania w przestrzeni publicznej. A jednak osoby upominające się o ich respektowanie są postrzegane jako podejrzane i często osamotnione w swoich staraniach. Skąd taka pobłażliwość wobec hałasu?

https://www.dwutygodnik.com/artykul/10781-w-parkach-i-ogrodach.html